در سایت ثبت نام کرده اید ؟
نام کاربری
رمزعبور
تکرار رمز عبور
شماره همراه
زدن دکمه ثبت نام به منزله قبول قوانین سایت می باشد
قوانین سایت
حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید
نام کاربری
رمز عبور
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟


بازیابی رمز عبورشماره همراه
بعد از دریافت رمزعبور جدید آن را تفییر دهید.

کلاس های مجازی موجود

همه کلاس ها پیش دبستانی دروس اول تا نهم کامپیوتر چرتکه ایمنی
جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه اول

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

فارسی پایه اول

فارسی اول ابتدایی دارای دو بخش بخوانیم و بنویسیم است. هرکدام اهداف خاص خود را ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه دوم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه دوم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه سوم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه سوم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه چهارم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه چهارم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه پنجم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه پنجم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه ششم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه هفتم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه هفتم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه هشتم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه هشتم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

ریاضی پایه نهم

هر فرد می تواند در یاد گیری ریاضیات موفق باشد حل مساله باید در کانون توجه آموزش ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

150000 تومان

علوم پایه نهم

به طور كلی هدف آموزش علوم آن است كه دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

225000 تومان

چرتکه (کی جی – گروه سنی 5 تا 7 سال)

هدف کلی از “ آموزش چرتکه به کودکان و نوجوانان ” تعادل بین دو نیم کره راست و چپ مغز، ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

250000 تومان

چرتکه (بیسک A - هشت سال به بالا)

هدف کلی از “ آموزش چرتکه به کودکان و نوجوانان ” تعادل بین دو نیم کره راست و چپ مغز، ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

400000 تومان

ICDL مقدماتی

دوره ICDL برگرفته از کلمات International Computer Driving Licence به معنای دوره بین المللی کاربری ...

3.8 امتیاز

جزییات و ثبت نام

500000 تومان

HSE - بهداشت، ایمنی و محیط زیست

هدف HSE به حداقل رساندن شاخص LTI اجرای دستورالعمل های سیستم مدیریت ریسک اجرای دستور ...

3.8 امتیاز